คำถาม : ใบทุเรียนเทศรักษามะเร็งได้จริงหรือไม่
  • จากที่หาข้อมูลมาพบว่าใบทุเรียนเทศต้มน้ำดื่มสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ อยากทราบว่าจริงหรือไม่คะ แล้วถ้าผู้ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก สามารถแนะนำยาอะไรรักษาให้ได้บ้างคะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 26/1/2558 9:46:00
คำตอบ : งานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของใบทุเรียนเทศ พบว่า สารสกัดจากใบทุเรียนเทศมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งตับอ่อน มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมลูกหมากได้ แต่งานวิจัยทั้งหมดเป็นเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro ) และยังไม่พบงานวิจัยในคน รวมทั้งการศึกษาเรื่องความเป็นพิษ และรายงานการเกิดพิษ ดังนั้น จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าการดื่มน้ำต้มจากใบทุเรียนเทศจะสามารถรักษาโรคมะเร็ง รวมถึงขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับประทานได้ และยังไม่มีงานวิจัยระบุว่ามีสมุนไพรที่สามารถรักษามะเร็งต่อมลูกหมากได้ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะ