คำถาม : เปล้าน้อยที่ไม่ใช่สารสกัดรักษาโรคกระเพาะได้หรือไม่
  • คือดิฉันเป็นโรคกระเพาะ ไม่อยากทานยาติดต่อกันนานๆ เพราะกลัวจะมีผลข้างเคียง จึงขอสอบถามค่ะ
    1.เปล้าน้อยที่ไม่ใช่สารสกัดรักษาโรคกระเพาะให้หายขาดได้หรือไม่
    2.มีการศึกษาความปลอดภัยในการใช้หรือยัง
    3.มีงานวิจัยสนับสนุนถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยหรือไม่ ถ้ามีรบกวนบอกชื่อเรื่องหน่อยนะคะ จะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมคะ ขอบคุณค่ะ

  • Date : 5/1/2558 9:38:00
คำตอบ : 1. ไม่มีข้อมูลระบุว่าเปล้าน้อยที่ไม่ใช่สารสกัดรักษาโรคกระเพาะให้หายขาดได้ แต่มีงานวิจัยการผลิตยารักษาโรคกระเพาะจากเปล้าน้อยและมีการจดสิทธิบัตรในญี่ปุ่นและในไทย (โครงการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การเภสัชกรรม)
               2-3. ยารักษาโรคกระเพาะจากเปล้าน้อยผ่านการศึกษาถึงความปลอดภัยก่อนนำออกจำหน่าย มีประสิทธิภาพดีและมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาสังเคราะห์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่การใช้เปล้าน้อยที่ไม่ใช่สารสกัดหรือการใช้ในทางพื้นบ้านยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยค่ะ อย่างไรก็ตามการใช้เปล้าน้อยในการรักษาโรคกระเพาะควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์สำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับยารักษาโรคกระเพาะจากเปล้าน้อย สอบถามข้อมูลได้ที่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ