คำถาม : สกัดสาบเสือในแอลกอฮอล์น้ำเดิมได้ไหม?
  • ผมนำใบสาบเสือไปปั่นแล้วแช่แอลกอฮอล์ล้างแผลเพื่อสกัดสารสมุนไพรไว้ไล่แมลง อยากทราบว่า ถ้าผมเอาใบสาบเสือของเดิมออก แล้วนำของใหม่มาใส่ในน้ำแอลกอฮอล์อันเดิมเพื่อสกัดสารอีกจะได้ไหมครับ แบบว่าแอลกอฮอล์มันแพง แล้วก็อยากเพิ่มความเข้มข้นด้วยครับ
  • Date : 29/12/2557 10:16:00
คำตอบ : สามารถทำได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตาม แอลกอฮอล์ในปริมาตรหนึ่งๆ จะมีความสามารถในการละลายสารได้จำกัด ดังนั้น หากความเข้มข้นที่สกัดจนอิ่มตัวแล้ว แม้ว่าจะใส่ใบสาบเสือเพิ่มก็อาจจะไม่มีผลเพิ่มความเข้มข้นอีก นอกจากนี้ แอลกอฮอล์ที่ทิ้งไว้ มีโอกาสระเหยได้ ทำให้ปริมาตรลดลงเรื่อยๆค่ะ