คำถาม : วิธีการสกัดสารแทนนินจากพืช
 • อยากสอบถาม วิธีสกัดสารแทนนินด้วยวิธี
  1.มาเซอเรชัน (Maceration)
  2.เพอร์โคเลชัน (Percolation)
  3.อินฟิวชัน (Infusion)
  4.การสกัดด้วยน้ำมันที่เย็น หรือเอ็นเฟลอร์เรจ (Enfleurage)
  5.การสกัดด้วยน้ำมันที่ร้อน

  วิธีการสกัดสารแทนนินด้วยวิธีดังกล่าว.. วิธีใดง่ายและสะดวกมากที่สุดคะ สามารถทำได้อย่างไรคะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 • Date : 16/12/2557 9:15:00
คำตอบ : ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและอุปกรณ์ที่มี จากการสืบค้นพบว่า วิธี Maceration เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด โดยทำการคัดเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสมกับสารในพืชสมุนไพรแล้วนำพืชสมุนไพรไปใส่ไว้ในภาชนะที่ปิด เช่น ขวดปากกว้าง ขวดรูปชมพู่หรือโถ ทำการเขย่าเป็นเวลา และแช่ไว้อย่างน้อย 7 วัน จากนั้นนำมากรองแล้งบีบเอาสารสกัดออกมาจากกากสมุนไพรให้ได้มากที่สุด นำสารละลายสมุนไพรที่ได้ไปทำการกรองเอาเศษสมุนไพรที่ติดออกให้หมด แล้วจึงนำสารที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อ วิธีนี้มีข้อดีคือ สารสกัดจะไม่ถูกความร้อน ทำให้โอกาสในการสลายตัวของสารสกัดลดลง ข้อเสียของวิธีนี้คือจะสิ้นเปลืองตัวทำละลายมาก