คำถาม : สกัดสาร
  • ถ้าสกัดสารจากมะระขี้นกด้วย methanol จากลำต้น ใบและผล จะได้สารจำพวกกลุ่มไหนบ้างและส่งผลอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตบ้างครับ
  • Date : 9/12/2557 15:46:00
คำตอบ : สกัดสารสำคัญจากมะระขี้นกด้วยแอลกอฮอล์สารสำคัญที่ได้อาจเป็นสารในกลุ่ม อัลคาลอยด์ ซาโปนิน เสตียรอยด์ และ triterpenes ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนของมะระขี้นกที่นำมาสกัดและโครงสร้างรวมถึงคุณสมบัติของสาร โดยสารที่ละลายได้ดีในเอทานอลจะต้องเป็นสารที่มีขั้วบวก ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ส่วนลำต้นมะระขี้นกจะมีสารสำคัญในกลุ่มอัลคาลอยด์ ส่วนใบมีสารกลุ่ม triterpenes และผลมะระขี้นกมีสารสำคัญกลุ่มอัลคาลอยด์ และ ซาโปนิน
               ผลต่อสิ่งมีชีวิตหรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา จากการทดสอบในหลอดทดลองพบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด ฤทธิ์ยับยั้งเซล์มะเร็ง ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น