คำถาม : วิธีสกัดสารแทนนินในเปลือกกล้วยแบบละเอียด
  • วิธีใดถึงจะสามารถสกัดสารแทนนินในเปลือกกล้วยออกมาได้คะ สามารถใช้วิธีกลั่นไอน้ำได้ไหมคะ หรือสามารถใช้วิธีสกัดสารโดยใช้ตัวทำละลายได้หรือไม่คะ และทำอย่างไร ต้องการทำโครงงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ ขอความกรุณาด้วยนะคะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
  • Date : 2/12/2557 10:55:00
คำตอบ : แทนนิน จัดเป็นสารประกอบพวกโพลีฟีนอลที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ละลายได้ดีในน้ำร้อน แอลกอฮอล์ อะซีโตน ในการเตรียมสารสกัดแทนนินส่วนมาก มักใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย ตัวอย่างวิธีการสกัดแทนนิน เช่น
               1. ชั่งตัวอย่างพืช 5 กรัม เติม 50% เอทานอล จำนวน 50 มล. ต้มบนอ่างอังไอน้ำด้วยวิธี reflux (การสกัดแบบไหลย้อนกลับ) นาน 30 นาที
               2. กรองเก็บสารละลายที่ได้ (filtrate)
               3. ระเหย filtrate ให้เกือบแห้งบนอ่างอังไอน้ำ
               4. ละลายสารสกัดด้วยน้ำกลั่น 50 มล. โดยใช้ความร้อนช่วย จากนั้นกรองผ่านกรวยบุชเนอร์ (buchner funnel) โดยใช้แรงดูดจากสุญกาศ (suction) และใช้สารช่วยกรอง (filter aid)
               5. เติม 10% sodium chloride 1 มล. กรองเก็บ filtrate ไว้ทดสอบ
               นอกจากนี้ ยังสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก วารสารเกษตรศาสตร์ ปี2537 เล่มที่ 28 หน้า 578-586 ซึ่งเป็นรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการสกัดสารแทนนินจากเปลือกกล้วย โดย วิภา สุโรจนะเมธากุล และ ชิดลม ฮิรางะ

ที่มา : หนังสือการสกัดและตรวจสอบสารสำคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ