คำถาม : ใบขนุน
  • อยากทรางว่า ใบขนุนสามารถทำให้ เนื้อสัตว์ เปื่อยนุ่มได้หรือเปล่าค่ะ แล้วมันมีสารอะไรในตัวใบขนุนค่ะ เพราะที่บ้านเคยเอาไปใส่ในต้มขาหมู เปื่อยเร็วมากค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 14/7/2557 11:00:00
คำตอบ : ไม่พบข้อมูลว่าใบขนุนมีเอนไซม์ช่วยย่อยเนื้อ (protease) สำหรับสารที่พบได้ในใบขนุน ได้แก่ flavanoids, anthocyanins, tannins, polysaccharides, proteins, saponins, sterols, glycosides และ lipids ค่ะ

Ref :
1. Hypoglycaemic and hypolipidaemic effects of an ethylacetate fractionof Artocarpus heterophyllus  leaves. Chackrewarthy S, Thabrew MI.
2. Chackrewarthy S, Thabrew MI, Weerasuriya MKB, Jayasekera S. Evaluation of hypoglycaemic and hypolipidaemic effects of an ethylacetate fraction of Artocarpus heterophyllus  leaves in STZ-induced diabetic rats. Phcog Mag, 2010; 6923): 186-90.