คำถาม : สมุนไพรกับยาที่ไม่ควรใช้คู่กัน
  • อยากทราบเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาต่อกันของยากับสมุนไพร
    ชื่อยา ชื่อสมุนไพรที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน
    มีถึง10 ชนิดไหมคะ มีอะไรบ้างคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

  • Date : 2/6/2557 11:46:00
คำตอบ : งานวิจัยเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยา (Herb-drug interaction) มีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยงานวิจัยในฐานข้อมูลสมุนไพรรวบรวมไว้มีมากกว่า 100 ชนิด ซึ่งปฏิกิริยาของสมุนไพรแต่ละชนิดต่อตัวยาชนิดต่างๆ จะมีความแตกต่างกันไป อาจมีผลเสริมฤทธิ์หรือต่อต้านกัน เช่น แป๊ะก๊วยไม่ควรรับประทานร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด (warfarin) เนื่องจากแป๊ะก๊วยมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด หากใช้ร่วมกันจะเสริมฤทธิ์ของยา ทำให้เลือดออกได้ง่ายและหยุดยากกว่าปกติ หรือไม่ควรรับประทานชาเขียวร่วมกับยา warfarin เนื่องจากวิตามินเคที่มีอยู่ในชาจะยับยั้งการออกฤทธิ์ของยา ทำให้ประสิธิภาพของยาลดลงได้ เป็นต้น
               เนื่องจากงานวิจัยเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาชนิดต่างๆ มีจำนวนมาก คุณสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองได้ที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงกับความต้องการมากที่สุด นอกจากนี้ทางสำนักงานฯ ได้ทำการแปลและรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาชนิดต่างๆ บางส่วน ลงในจุสารข้อมูลสมุนไพรฉบับปีที่ 29(2) ซึ่งฉบับนี้จะมีบทความยาวเพียงเรื่องเดียวคือ อันตรกิริยาระหว่างยาแผนปัจจุบันกับสมุนไพร หากสนใจอ่านเพื่อศึกษาเป็นข้อมูลเบื้องต้น สามารถสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่เบอร์ 02-3544327, 02-6448677-91 ต่อ 5305, 5316 ในวันและเวลาราชการค่ะ