คำถาม : ย่านางลดไข้ได้อย่าไร
  • อยากทราบว่าย่านางมีกลไกการออกฤทธิ์ลดไข้อย่างไรบ้างคะ
  • Date : 19/5/2557 10:22:00
คำตอบ : ไม่ทราบกลไกการลดไข้ของย่านางในคน แต่มีรายงานวิจัยว่าย่านาง มีผลลดอุณหภูมิกายของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดไข้ด้วยยีสต์ แต่ไม่มีการระบุว่า มีการกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร