คำถาม : การสกัดน้ำมันตะไคร้หอมด้วยการบีบเย็น
  • โดยทั่วไปน้ำมันตะไคร้หอม (citronella oil) จะสกัดได้จากวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ (steam distillation) อยากสอบถามว่าสามารถใช้วิธีบีบเย็น (cold-pressed process) แทนได้หรือไม่ สารสำคัญหรือองค์ประกอบที่ได้ด้วยวิธีบีบเย็นจะแตกต่างจากวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำหรือไม่ อย่างไร ขอบคุณครับ
  • Date : 28/4/2557 10:47:00
คำตอบ : ยังไม่พบการศึกษาเปรียบเทียบการสารสำคัญและองค์ประกอบของน้ำมันตะไคร้หอมที่ได้จากวิธีกลั่นด้วยไอน้ำและการบีบเย็น จึงไม่สามารถตอบได้ว่าน้ำมันที่ได้จากการสกัดทั้งสองวิธีนี้จะมีคุณสมบัติและองค์ประกอบต่างกันหรือไม่ โดยปกติการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่ทนความร้อนได้นิยมทำด้วยวิธีการสกัดด้วยไอน้ำ เนื่องจากไอน้ำจะสามารถแทรกซึมเข้าไปแยกน้ำมันหอมออกมาจากพืชได้ดีกว่าการบีบเย็น และวิธีบีบเย็นจะเหมาะกับการสกัดเอาน้ำมันหอมที่ไม่สามารถทนความร้อน หรืออาจจะสลายตัวเมื่อถูกความร้อน เช่น น้ำมันหอมจากพืชตระกูลส้ม และจากคุณสมบัติของน้ำมันตะไคร้หอมการใช้วิธีการสกัดด้วยการบีบเย็นอาจไม่เหมาะสมเท่ากับการสกัดด้วยไอน้ำค่ะ