คำถาม : น้ำมันเหลือง
  • อยากทราบว่าถ้าต้องการผลิตน้ำมันเหลืองจำหน่าย ต้องมีอย. หรือ เลขที่ทะเบียนยาไหมคะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 28/4/2557 10:46:00
คำตอบ : น้ำมันเหลือง หรือยาน้ำมันไพล จัดเป็นยาจากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ดังนั้นหากคุณต้องการผลิตเพื่อจำหน่าย ต้องทำการจดแจ้งขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ โดยคุณสามารถสอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียนยา ได้ที่สำนักยา โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://drug.fda.moph.go.th/drug/zone_service/ser002.asp ค่ะ