คำถาม : สารสำคัญในมะเดื่ออุทุมพร
  • สารสำคัญหรือสารเคมี ในต้นมะเดื่ออุทุมพรและต้นชิงชี่ มีสารตัวใดบ้างค่ะ
    และถ้าจะทำการสกัด ใช้ตัวทำละลายตัวใดดีที่สุด

  • Date : 21/4/2557 10:40:00
คำตอบ : - มะเดื่ออุทุมพร เปลือกลำต้นพบสารไตรเทอร์ปีน α-amyrin acetate, friedelin, glutinaol acetate, lupenol acetate ส่วนใบพบสาร coumarin เช่น bergapten, berginin I ส่วนรากและผลพบสารกลุ่มสเตียรอยด์ เช่น β-sitosterol, daucosterol, 13β, 14β, 17β-(H)-20α-(H)-lanosta-8, 22-dien-β-ol
- ชิงชี่ พบเพียงรายงานการทดสอบเบื้องต้นว่าสารสกัดแอลกอฮอล์จากส่วนใบและเปลือกราก มีสารแอลคาลอยด์ ชื่อ stachydrine
               สำหรับการเลือกใช้ตัวทำลายที่ดีที่สุดในการสกัดสารนั้น ไม่สามรถระบุได้ เนื่องจากสารแต่ละชนิดมีความจำเพาะต่อตัวทำลายไม่เท่ากัน ดังนั้นหากทราบกลุ่มสารที่คุณต้องการสกัดแล้ว สามารถนำชื่อสารไปสืบค้นคุณสมบัติเพิ่มเติมหรือค้นเอกสารงานวิจัยอื่นที่ได้ทำการศึกษาแล้ว เพื่อเลือกวิธีการสกัดและตัวทำละลายที่เหมาะสมต่อไป และหากต้องการข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติม สามารถมาสืบค้นได้ที่สำนักงาน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-3544327

Ref :
- ฐาน NAPRALART
- หนังสือสมุนไพรไม้พื้นบ้าน เล่ม 3