คำถาม : การสกัดด้วยน้ำกลั่นและเอทานอล
  • อยากทราบว่าการสกัดตัวอย่างสมุนไพรด้วยน้ำกลั่น ทำไมจึงได้ปริมาณสาร มากกว่าเอทานอลค่ะ พืชที่ใช้สกัดมี ชิงชี่ คนทา เท้ายายม่อม มะเดื่ออุทุมพร ย่านางค่ะ ส่วนที่ใช้สกัดคือราก
  • Date : 14/4/2557 10:35:00
คำตอบ : การสกัดด้วยน้ำกลั่นจะสามารถสกัดสารกลุ่มที่มีขั้วออกมามากกว่าการใช้เอทานอลซึ่งมีความเป็นขั้วต่ำกว่า โดยทั่วไปแล้วการสกัดสารสำคัญออกจากพืชแต่ละชนิดมีวิธีการจำเพาะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางเคมีของสารที่ต้องการสกัด รวมทั้งการเลือกใช้ตัวทำละลายและวิธีการสกัดที่เหมาะสม จึงจะสามารถสกัดสารสำคัญออกมาในปริมาณมาก และไม่จำเป็นว่าพืชทุกชนิดจะใช้ต้องวิธีการสกัดเดียวกันเสมอไป ขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่คุณต้องการสกัดค่ะ