คำถาม : โกจิเบอรี่
  • อยากทราบว่าผลโกจิเบอรี่ รับประทานนานๆ จะมีโทษหรือไม่ ผมรับประทานทุกวันนาน3เดือน ทำให้สายตาดีขึ้นมากเลยครับ
  • Date : 7/4/2557 10:28:00
คำตอบ : มีการศึกษาความเป็นพิษในหนูแรทที่ได้รับสารสกัดน้ำจากโกจิเบอรรี่โดยการฉีดเข้าทางผิวหนัง พบว่าขนาดที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่ง (LD50) คือ 8.32 กรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว ซึ่งถือว่ามีความเป็นพิษต่ำมาก และยังไม่พบรายงานการเกิดพิษจากการรับประทานผลโกจิเบอรี่ จึงไม่สามารถระบุได้ว่าเมื่อรับประทานต่อเนื่องกันนานๆ จะเกิดพิษต่อร่างกายหรือไม่ อย่างไรก็ตามให้คุณหมั่นสังเกตอาการหรือความผิดปกติของร่างกายร่วมด้วย หากมีอาการแพ้หรือมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นควรหยุดรับประทาน อีกทั้งผลโกจิเบอรี่ที่ขายกันในท้องตลาดมักจะอยู่ในรูปของผลแห้ง จึงควรระมัดระวังการปนเปื้อนของเชื้อราด้วยค่ะ

Ref : ฐาน PHARM