คำถาม : รางจืด
  • นำใบรางจืดมาผ่านกระบวนการกลั่นแล้วนำน้ำกลั่นที่ได้มาดื่มเป็นประจำไม่ทราบว่าจะมีผลข้างเคียงหรือเป็นพิษกับร่างกายหรือเปล่า
  • Date : 17/3/2557 11:38:00
คำตอบ : ส่วนใหญ่ใบรางจืดที่ใช้จะนำไปต้มน้ำดื่มในรูปของชาชง มากกว่านำไปกลั่น เพราะถ้ากลั่นจะได้สารพวกน้ำมันหอมระเหย ซึ่งยังไม่มีรายงานความเป็นพิษ แต่ถ้ารับประทานในรูปของชาชงมีการศึกษาในหนูว่าค่อนข้างปลอดภัยหากรับประทานชาชงรางจืดขนาดสูงเพียงครั้งเดียว แต่ถ้าหากรับประทานระยะยาวพบว่าอาจมีผลกับตับและไตได้ เพราะมีผลทำให้ค่าเอนไซม์ที่ตับ และค่า BUN สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในคนที่รับประทานแคปซูลสารสกัดน้ำรางจืด 600 มก./วัน นาน 14 วัน พบว่ามีความปลอดภัย แต่ถ้ารับประทานในระยะยาวอาจมีผลเสียกับตับได้เพราะอาจทำให้ค่าเอนไซม์ในตับสูงขึ้นได้