คำถาม : แสมสาร
  • รบกวนสอบถามข้อมูล
    - สารสำคัญที่พบในแก่นแสมสารว่ามีสารตัวใดบ้าง
    - สารตัวใดมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ
    ขอบคุณค่ะ

  • Date : 10/2/2557 12:41:00
คำตอบ : มีการพบสารหลายชนิดในแก่นแสมสารเช่นสารในกลุ่ม stilbenes เช่น piceatannol สารในกลุ่ม anthraquinones เช่น cassialoin, chrysophanol และสารในกลุ่ม polyphenols เช่น cassigarol A, cassigarol B แต่ยังไม่มีการรายงานฤทธิ์ต้านการอักเสบของแสมสารหรือสารสำคัญในแก่นแสมสารค่ะ