คำถาม : สารสำคัญที่สกัดได้จากหัวร้อยรูมีอะไรบ้าง
  • อยากทราบว่าสารสำคัญที่สกัดได้จากหัวร้อยรูมีอะไรบ้าง สารตัวใดมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ สารตัวใดต้านการอักเสบ แล้วมีสารก่อพิษหรือไม่ ถ้าเราจะสกัดสารสำคัญจากหัวร้อยรู เราควรสกัดด้วยกรรมวิธีใดที่ได้สารสำคัญมากที่สุด ง่ายและสะดวกที่สุดค่ะ
  • Date : 3/2/2557 10:57:00
คำตอบ : สารสำคัญที่อยู่ในหัวร้อยรูคือสารในกลุ่ม phytosterol เช่น stigmasterol สารในกลุ่ม flavonoids และ phenolic compounds เช่น isoliquiritigenin, protocatechualdehyde, butin และ butein ซึ่งมีการศึกษาว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ แต่ยังเป็นเพียงงานวิจัยในหลอดทดลอง และขณะนี้ยังไม่มีการรายงานความเป็นพิษของหัวร้อยรู ซึ่งสาร stigmasterol สามารถพบได้มากในสารสกัด hexane ส่วนสาร isoliquiritigenin, protocatechualdehyde, butin และ butein สามารถพบได้มากในสารสกัด ethyl acetate วิธีการสกัดโดยทั่วไปคือการสกัดด้วยตัวทำละลาย (ซึ่งอาจจะด้วยการหมัก แช่ ต้ม กลั่น หรืออาศัยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมด้วย) แต่ยังไม่มีงานวิจัยเปรียบเทียบว่าวิธีใดจะสามารถให้สารสำคัญมากกว่ากัน ทั้งนี้ปริมาณสารสำคัญจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการสกัดเท่านั้น แต่พันธุ์พืช แหล่งปลูก และสภาพดินฟ้าอากาศที่ใช้ปลูกพืชต่างมีผลต่อปริมาณสาระสำคัญค่ะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแนะนำให้มาค้นที่สนง.ค่ะ