คำถาม : สมุนไพรขอหมอสมหมาย
  • สมุนไพรขอหมอสมหมายที่ให้องค์การเภสัชรักษามะเร็งได้จริงหรือ
  • Date : 9/12/2556 10:44:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ตำรับสมุนไพร G-Herb ของคุณหมอสมหมาย ประกอบไปด้วย พุทธรักษา ไฟเดือนห้า ปีกไก่ดำ พญายอ เหงือกปลาหมอ แพงพวย และข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ ซึ่งพืชดังกล่าวมีรายงานการวิจัยว่ามีฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งได้จริง แต่การศึกษาทั้งหมดเป็นแบบการทดลองในสัตว์และในหลอดทดลองเท่านั้น ยังไม่พบรายงานวิจัยทางคลินิก นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมได้รับการอนุญาตจากทางคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาสมุนไพรสูตรดังกล่าว โดยระบุสรรพคุณคือใช้แก้น้ำเหลืองเสีย ไม่ใช่รักษาโรคมะเร็งแต่อย่างใด จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าตำรับสมุนไพร G-Herb ของคุณหมอสมหมาย ใช้รักษาโรคมะเร็งได้จริงค่ะ

Ref : ฐาน PHARM