คำถาม : สมุนไพรแก้การหลั่งเร็วของผู้ชาย
  • อยากจะรบกวนสอบถามเรื่องสมุนไพรที่แก้ปัญหาการหลั่งเร็วของเพศชายและยาที่โฆษณาทางทีวีต่างๆที่โฆษณาวาเป็นสมุนไพรและได้รับรองจาก อย ว่าจริงหรือไม่ ขอบคุณครับ
  • Date : 18/11/2556 11:42:00
คำตอบ : จริงหรือไม่ ยังไม่สามารถตอบได้ และยังไม่พบข้อมูลรายงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรที่แก้ปัญหาการหลั่งเร็ว มีแต่รายงานวิจัยที่เกี่ยวกับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เช่น อวัยวะเพศไม่แข็งตัว แข็งตัวไม่นาน ซึ่งมีสมุนไพรหลายชนิด ได้แก่ ปลาไหลเผือก โสม แป๊ะก๊วย กวาวเครือแดง เป็นต้น อย่างไรก็ตามการหลั่งเร็ว เกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ การใช้ยา และสาเหตุอื่นๆ ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุและทำการรักษาได้ถูกต้อง