คำถาม : พญารากขาว
  • 1. พญารากขาวและ ปลาไหลเผือก เป็นต้นไม้เดียวกันหรือเปล่าคะ
                   2. ลูกจันทร์ในตำรับ ประสะเจตพังคี เป็นจันทร์เทศ หรือจันทร์หอม
                   3. เกลือที่ใช้ในตำหรับแพทย์แผนไทยมักเป็นเกลือสินเธาร์. ทำไมไม่ใช้เกลือทะเลคะ
    ขอบคุณค่ะ

  • Date : 11/11/2556 11:26:00
คำตอบ : 1. พญารากขาวเป็นคนละต้นกับปลาไหลเผือก จากหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (อาจารย์เต็ม สมิตินันทน์)
พญารากขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Albizia lucidior (Steud.) Nielsen
ชื่อวงศ์ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ชื่อเรียกอื่น ปันแข แถ ตังแข ติแข ปลาไหลเผือก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eurycoma longifolia  Jack
ชื่อวงศ์ Simaroubaceae
ชื่อเรียกอื่น กรุงบาดาล (สุราษฎร์ธานี) คะนาง ชะนาง (ตราด) ตุงสอ แฮพันชั้น (ภาคเหนือ) หยิกบ่อถอง หยิกไม่ถึง เอียนดอน (ภาคอีสาน) ไหลเผือก (ตรัง) ตรึงบาดาล (ปัตตานี) ตุวุเบ๊าะมิง ดูวุวอมิง (มลายู-นราธิวาส)
               2. ลูกจันทน์ (Nutmeg) ในตำรับยาประสะเจตพังคีใช้ จันทน์เทศ
               3. เกลือที่ใช้ในตำรับยาไทยหลายขนานนั้น บางตำรับใช้เกลือสินเธาว์ (ซึ่งมีสูตรเคมี NaCl เช่นเดียวกับเกลือสมุทร พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย) บางตำรับใช้เกลือสมุทร ทั้งนี้ในสมัยก่อนการคมนาคมไม่สะดวก การใช้เครื่องยาธาตุวัตถุคงแล้วแต่ว่าในท้องถิ่นนั้นสามารถหาธาตุวัตถุประเภทใดได้ หากตำรับยาขนานใดไม่มีการระบุว่าเป็นเกลืออะไร ก็ให้ถือว่าเป็นเกลือสมุทร