คำถาม : ใบทุเรียนน้ำ
  • ใบทุเรียนน้ำมีประโยช์ทางการรักษาภาวะอะไรได้บ้าง
  • Date : 11/11/2556 11:19:00
คำตอบ : ทุเรียนน้ำ หรือ ทุเรียนเทศ มีรายงานเกี่ยวกับการใช้ทางการแพทย์พื้นบ้านในการรักษาโรคมาลาเรีย และยับยั้งแบคทีเรีย และยังมีรายงานเกี่ยวกับฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดและต้านมะเร็ง แต่งานวิจัยยังไม่ชัดเจนค่ะ
               สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ สนง.ข้อมูลสมุนไพร ไปที่ Pharm Database เลือก Thai/English Name พิมพ์ “ทุเรียนเทศ” หรือเข้ามาหาข้อมูลด้วยตัวเอง ติดต่อ 02-354-4327 ค่ะ