คำถาม : หญ้าแห้วหมู
  • 1. หากต้มฉันควรใส่น้ำผึ่งหรือฟลุตโตส
    2. (แต่ฟลุตโตสจะซื้อที่ไหน ที่มันผสมในชาเขียวให้ความหวานเหมือนกัน). ที่เคยฉันก็มีแต่กลูโคส
    3. หญ้าแห้วหมู15กรัม น้ำเท่าไร
    4. ควรฉันต่อวันไม่เกินเท่าไรกลัวผลเสียต่อร่างกาย

  • Date : 4/11/2556 14:40:00
คำตอบ : 1-2. สามารถใช้ทั้งน้ำผึ้งและฟรุกโตส ฟรุกโตส (Fructose) เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ซึ่งเป็นองค์ประกอบของน้ำตาลทราย (น้ำตาลทรายประกอบด้วยน้ำตาลฟรุกโตสและกลูโคส) สามารถพบได้ทั่วไปในอาหาร พบมากในผลไม้และน้ำผึ้ง สามารถหาซื้อน้ำตาลฟรุกโตสได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป
               3. หญ้าแห้วหมู 15 กรัม ใช้น้ำต้ม 4 ถ้วยแก้ว (ประมาณ 1 ลิตร) แล้วต้มให้เหลือน้ำประมาณ 1 ถ้วยแก้ว (การต้มยาไทยมักจะต้มแบบ 3 เอา 1 คือใส่น้ำ 3 ส่วน ของปริมาณที่ใช้และต้มให้เหลือ 1 ส่วน)
               4. ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 1 ถ้วยแก้ว (มีปริมาตรเท่ากับ 250 มิลลิลิตร) และไม่ควรรับประทานติดต่อกันหลายวัน เนื่องจากหญ้าแห้วหมูมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ อาจส่งผลต่อการทำงานของไต

Ref : สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน