คำถาม : สมุนไพร
  • มีวิธีใดที่สามารถแยกได้ว่าพืชชนิดนี้เป็นสมุนไพรหรือไม่ มีวิธีการแยกอย่างไร ค่ะ
  • Date : 21/10/2556 17:05:00
คำตอบ : สมุนไพร ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 คือ ยาที่ได้จากพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ซึ่งมิได้ผสมปรุง หรือแปรสภาพ การแยกว่าพืชชนิดใดเป็นสมุนไพรหรือไม่นั้น ไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่า หรือแยกตามโครงสร้างใดๆ ของพืช หากต้องการทราบว่าพืชชนิดใดเป็นสมุนไพรหรือไม่นั้น จะต้องสืบค้นจากประโยชน์การใช้ตามภูมิปัญญาเป็นหลักค่ะ