คำถาม : การใช้สมุนไพรในหญิงตั้งครรภ์
  • อยากทราบว่าพอจะมีสมุนไพรใดบ้างที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
  • Date : 14/10/2556 13:01:00
คำตอบ : โดยปกติแล้วการรับประทานสมุนไพรจะมีข้อห้ามใช้ในเด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ และหญิงที่อยู่ระหว่างช่วงให้นมบุตร เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาความเป็นพิษรวมทั้งความปลอดภัยต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ หากต้องการใช้จริงๆ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ สำหรับการใช้ภายนอก ยังคงสามารถใช้ได้ตามปกติ แต่ควรระมัดระวังอาการแพ้ซึ่งอาจเกิดขึ้นต่างกันในแต่ละบุคคลค่ะ