คำถาม : เมนทอล
  • อยากทราบเกี่ยวกับ การสลายตัวของพิษ หรือเมนทอลเมื่อมีการทานเข้าไปแล้วน่ะครับ ไม่ทราบว่า เหมือนวิตามินหรือเปล่า ที่เมื่อ ทานเข้าไปแล้วร่างกายจะดูดซึมไปใช้วันเดียวหมดรึเปล่าครับ หรือว่า เมนทอลเมื่อร่างกายมีการดูดซึมแล้วจะสะสมในร่างกายครับ หรือว่าจะสลายไปเมื่อร่างกายมีการขับถ่ายออกไปครับ
  • Date : 14/10/2556 12:59:00
คำตอบ : มีการศึกษาในสัตว์ทดลอง โดยป้อนเมนทอลบริสุทธิ์ ขนาด 1 ก./กก. น้ำหนักตัวให้แก่หนูแรท พบว่าเมื่อหนูกินเข้าไปร่างกายจะทำการเปลี่ยนแปลงเมนทอลกลายเป็นสารประกอบอื่นๆ อีกกว่า 30 ชนิด และสามารถตรวจพบ (-)-menthol ในเลือดได้เพียง 2.7 มคก./มล. หลังป้อน 1 ชั่วโมง แล้วจะค่อยๆ ลดปริมาณลงจนมีค่าเกือบเท่ากับศูนย์ เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง และเมื่อป้อนติดต่อกัน 10 วัน พบว่าอัตราการกำจัดออกของเมนทอลจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการป้อนเพียงครั้งเดียว และไม่พบรายงานว่าเมนทอลก่อให้เกิดความผิดปกติอื่นๆ ในสัตว์ทดลอง จะเห็นได้ว่าเมื่อร่างกายได้รับเมนทอลเข้าไปแล้วจะดูดซึม และกำจัดออกอย่างรวดเร็ว อีกทั้งการรับประทานในรูปของสะระแหน่สด จะมีปริมาณเมนทอลน้อยมาก จึงไม่น่าเกิดการตกค้างหรือก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ต่อร่างกายค่ะ

Ref : ฐาน PHARM