คำถาม : น้ำมันรำข้าว มีผลต่อยา warfarin หรือไม่อย่างไร
  • น้ำมันรำข้าว มีผลต่อยา warfarin หรือไม่อย่างไร หากมีผลต้องใช้ขนาดเท่าไรต่อวันถึงจะมีผล
    ขอบคุณมากครับ

  • Date : 7/10/2556 11:06:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลยังไม่พบรายงานว่าน้ำมันรำข้าวมีผลต่อยา warfarin และยังไม่พบรายงานว่าการรับประทานรำข้าวมีผลต่อการใช้ยาชนิดอื่นเช่นกัน อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าอาสาสมัคร 20 คน ที่รับประทานอาหารที่ส่วนผสมของ tocotrienol จากน้ำมันรำข้าว ขนาด 200 มก./วัน เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ มีผลยับยั้ง platelet aggregation และลดปริมาณ thromboxane B2 ในเลือดของอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญ จึงแนวโน้มว่าการรับประทานน้ำมันรำข้าวอาจจะมีผลต่อการใช้ยา warfarin ได้ค่ะ

Ref :
- ฐาน pharm
- จุลสาร 24/1 น้ำมันรำข้าว