คำถาม : การสกัด cerberin ในลูกตีนเป็ดน้ำ
  • ผมอยากทราบว่า การสกัดการสกัด cerberin ในลูกตีนเป็ดน้ำ ควรใช้สารละลายอะไร และ ควรใช้วิธีอะไร ครับ
  • Date : 30/9/2556 12:02:00
คำตอบ : สาร cerberin เป็นสารในกลุ่มไกลโคไซด์ ซึ่งไกลโคไซด์จีคุณสมบัติค่อนข้างมีขั้ว การเลือกใช้ตัวทำละลายจึงขึ้นอยู่กับความเป็นขั้วของไกลโคไซด์นั้นๆ ตัวทำละลายที่นิยมใช้ คือส่วมผสมของอัลกอฮอล์ล้ำในอัตราส่วนต่างๆ กัน เมื่อใช้ตัวทำละลายที่มีขั้ว สารที่ปนเปื้อนมาก็มักเป็นจะเป็นสารที่มีขั้ว ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรท และ แทนนิน เป็นต้น เราจึงจำเป็นต้องกำจัดสารเหล่านี้โดยการทำให้ตกตะกอนด้วย lead acetate แล้วกรองตะกอนออกไป จากนั้นก็ต้องกำจัดสาร lead acetate และต้องกำจัด lead acetate ส่วนเกินออกด้วย hydrogen sulfide ค่ะ สามารถหารายละเอียดข้อมูลได้จากหนังสือ ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย มหาวิทยาลัยมหิดล