คำถาม : ใบย่านาง
  • ใบย่านางนำมาคั้น ดื่มวันละ 2 แก้ว ติดต่อกันเป็นเวลานาน มีผลต่อร่างกายหรือไม่
  • Date : 9/9/2556 11:54:00
คำตอบ : ย่านางมีสรรพคุณเด่น คือใช้เป็นยาลดไข้ ดับพิษร้อน และย่านางมีวิตามินเอ และซีสูง ซึ่งการรับประทานย่านางอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนั้น ยังไม่มีรายงานวิจัยความเป็นพิษว่าหากทานระยะยาวจะมีผลต่ออวัยวะใดหรือไม่ ดังนั้นหากมีความจำเป็นต้องรับประทานต่อเนื่อง ควรตรวจเลือดทุกๆ 3- 6 เดือน เพื่อดูค่าการทำงานของตับ และไต และหากค่าการทำงานของตับและไตสูงขึ้นต้องหยุดทันที