คำถาม : หญิงตั้งครรภ์ใช้ขิง กระวาน พริกได้หรือไม่
  • หญิงตั้งครรภ์ใช้ขิง กระวาน พริกได้หรือไม่คะ
  • Date : 15/7/2556 12:24:00
คำตอบ : การใช้ขิง กระวาน และพริก เพื่อประกอบอาหาร โดยใช้ในปริมาณปกติสำหรับการปรุงอาหารทั่วไป ผู้หญิงตั้งครรภ์สามารถรับประทานได้ปกติค่ะ สมุนไพรทั้ง 3 ชนิดนี้อาจจะมีรสเผ็ดร้อนจึงแนะนำให้ใช้เพื่อปรุงรสชาติอาหารในปริมาณที่พอดี ไม่เผ็ดจัดจนเกินไป เพราะผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานอาหารรสจัดเกินไปทั้งเปรี้ยวจัด หวานจัด เค็มจัด และอาหารรสเผ็ดจัดอาจทำให้เสาะท้อง (ทำให้เกิดอาการท้องเสีย) แสบร้อนทรวงอกได้ง่ายขึ้น
               รายงานความเป็นพิษของขิง กระวาน และพริก
               ขิง
               ***การรับประทานขิงมีฤทธิ์ช่วยลดอาการอาเจียนจากการตั้งครรภ์ มีรายงานว่า ขิงและวิตามินบี 6 มีผลลดการคลื่นไส้ อาเจียนในหญิงตั้งครรภ์ได้ เปรียบเทียบผลของขิงกับวิตามินบี 6 พบว่าขิงขนาด 1.05 ก./วัน มีผลลดการคลื่นไส้ อาเจียนได้ดีเทียบเท่ากับวิตามินบี 6 ขนาด 75 มก./วัน เมื่อทดลองในหญิงตั้งครรภ์ระยะเริ่มแรก ให้หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 27 ราย รับประทานแคปซูลขิง ขนาด 250 มก. 4 ครั้ง/วัน เป็นเวลา 4 วัน พบว่าช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ดีกว่ายาหลอก และไม่มีผลข้างเคียง เมื่อให้หญิงตั้งครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก จำนวน 187 คน รับประทานขิงในรูปแบบต่างๆ เช่น แคปซูล ชาชง ขิงสด ขิงดอง เป็นต้น พบว่ามีฤทธิ์ปานกลางในการแก้คลื่นไส้ อาเจียน และไม่มีผลเพิ่มอัตราการพิการของทารก
               กระวาน การศึกษาพิษเฉียบพลัน เมื่อป้อนสารสกัดน้ำเหล้าของกระวานให้หนูขาวกิน ไม่พบหนูตาย สารสกัดด้วยแอลกอฮล์ 50% เมื่อกรอกหรือฉีดเข้าใต้ผิวหนังหนู ในขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม ไม่พบอาการพิษ และขนาดที่ทดลองเป็น 16,667 เท่า ของที่ใช้ในตำรับยา สารสกัดเมล็ดกระวานด้วยอัลกอฮอล์เจือจาง : กลีเซอรอล (95 : 5) ป้อนหนูขาวและหนูถีบจักรทั้งสองเพศ ความเข้มข้น 0.5 ก./มล. ในขนาดสูงถึง 10 มล./กก. ครั้งเดียว ไม่พบหนูตาย แต่น้ำมันหอมระเหยทำให้หนูถีบจักรตาย ขนาดที่ทำให้หนูตัวผู้และตัวเมียตายครึ่งหนึ่งเท่ากับ 2.52 และ 2.65 ก./กก. ตามลำดับ และเท่ากับ 2.14 มล./กก. หรือเทียบเท่ากับเมล็ดกระวาน 43 ก./กก. สำหรับหนูถีบจักรทั้งสองเพศในอีกรายงานหนึ่ง แสดงว่ากระวานมีพิษน้อยมาก แต่ส่วนของน้ำมันหอมระเหยมีพิษปานกลาง
               พริก ไม่มีรายงานความเป็นพิษ แต่แนะนำให้รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ