คำถาม : Grape seed extract
  • อยากทราบเกี่ยวกับขนาดการใช้และความเป็นพิษของสารสกัดเมล็ดองุ่นค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 15/7/2556 12:21:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยถึงการเกิดพิษของสารสกัดเมล็ดองุ่นพบว่า ขนาดที่ทำให้หนูตายกึ่งหนึ่ง (LD50) อยู่ที่มากกว่า 5000 มก/กก.น้ำหนักตัว แสดงว่าสารสกัดเมล็ดองุ่นมีพิษน้อยมาก และมีการทดลองการใช้สารสกัดองุ่น (ขึ้นกับขนาดที่ใช้) อย่างต่อเนื่องพบว่าไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงใดๆ สำหรับการใช้สารสกัดเมล็ดองุ่นซึ่งมักจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ และใช้ตามคำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเท่านั้น