คำถาม : สมุนไพรจากค่างดับพิษกาฬ
  • ตัวยาชนิดหนึ่ง ได้จากแผของค่างที่เป็นปรวดแข็ง มีสรรพคุณดับพิษกาฬ ดับพิษทั้งปวง คือตัวยาชนิดใด
  • Date : 8/7/2556 12:16:00
คำตอบ : คุลิก่า สมุนไพรชนิดหนึ่งได้มาจากค่าง มีสรรพคุณดับพิษร้อน แก้เสมหะ จุกคอ ดับพิษกาฬและพิษทั้งปวง มีรสเย็น คุลิก่าไม่ใช่ต้นไม้ เป็นก้อนปรวดที่เกิดขึ้นเป็นก้อนกลมแข็งคล้ายก้อนหิน เกิดขึ้นในตัวค่างที่สัตว์คล้ายๆลิง เอาก้อนหินั้นมาทำยา เป็นของที่มีราคาแพงเพราะหาได้ยากมาก
                ประโยชน์ทางยา ตามสรรพคุณยาโบราณ กล่าวว่า คุลิก่า มีรสเย็น ใช้เป็นน้ำกระสายยาแทรกยาอื่นๆ เป็นยาดับพิษร้อน ดับพิษกาฬ ดับพิษทั้งปวง ใช้เป็นน้ำกระสายยาแทะกยาสำหรับคนไข้หนักที่มีเสมหะ จุกคอจนจะสิ้นใจ ชื่อเรียกกันในประเทศไทย คุลิก่า
               สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวยาหรือสารเคมีของคุลิก่าไม่มีข้อมูลระบุไว้ค่ะ

ที่มา :
- หนังสือ “ไม้เทศเมืองไทย สรรพคุณยาเทศและยาไทย” หมอเสงี่ยม พงษ์บุญรอด หน้า 126 )
- นามานุกรม - บรรณานุกรม
  แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์ และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๙ http://thrai.sci.ku.ac.th/node/523