คำถาม : กันเกรา
  • สรรพคุณของส่วนต่างๆ ของกันเกรา และ ประโยชน์ของการนำไปใช้ทางการแพทย์
  • Date : 3/6/2556 14:03:00
คำตอบ : สรรพคุณและการใช้ประโยชน์ของกันเกราตามตำรายาพื้นบ้าน
ส่วนเปลือกลำต้น ตำพอกแก้ผิวหนังพุพอง ปวดแสบปวดร้อน และต้นน้ำดื่มเป็นยาบำรุงโลหิต
แก่นไม้ ใช้ต้มน้ำดื่ม แก้ไข้จับสั่น แก้ปวดตามข้อ บำรุงม้าม แก้เลือดลมพิการ บำรุงโลหิต บำรุงธาตุ แก้หืดไอ แก้ท้องมาน แก้ริดสีดวง บำรุงไขมันในร่างกาย และเป็นยาอายุวัฒนะ
ใบ ใช้ต้มน้ำดื่มแก้ท้องเดิน ท้องร่วง

ส่วนการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ยังไม่พบรายงานค่ะ

เอกสารอ้างอิง
1. หนังสือสมุนไพรไม้พื้นบ้าน เล่ม 2
2.หนังสือองค์ความรู้เรื่องพืชป่าที่ใช้ประโยชน์ทางภาคเหนือของไทย เล่ม 2