คำถาม : ทุเรียนเทศ
  • อยากทราบว่า ถ้าใช้ใบของทุเรียนเทศแทนเมล็ดทุเรียนเทศ ในการกำจัดลูกน้ำยุง ได่มั้ยคะ
  • Date : 6/5/2556 12:08:00
คำตอบ : สามารถใช้ใบทุเรียนเทศแทนเมล็ดได้ค่ะ มีรายงานการวิจัยทดลองสกัดใบของทุเรียนเทศด้วยเอทานอลและศึกษาฤทธิ์การกำจัดลูกน้ำยุง พบว่าสารสกัดใบทุเรียนเทศสามารถกำจัดลูกน้ำยุงได้ (90% Mortality at 73 ppm หรืออัตราการตาย 90 % ที่ 73 มิลลิกรัม/ลิตร) และมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับสารสกัดใบพืชชนิดอื่นค่ะ