คำถาม : ใบสัก
  • ใบสักสามารถกำจัดปลวกได้มั้ยค่ะ มีสารอะไรในใบสัก มีพืชอะไรบ้างที่สามารถกำจัดปลวกได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 6/5/2556 12:07:00
คำตอบ : ยังไม่พบข้อมูลงานวิจัยของใบสักในการกำจัดปลวก แต่จะเป็นในส่วนของเนื้อไม้สักซึ่งประกอบด้วยสารกลุ่มแอนทราควิโนนที่มีฤทธิ์ในการกำจัดปลวกได้ สำหรับพืชที่มีรายงานวิจัยว่าสามารถกำจัดปลวกได้ มีหลายชนิด เช่น ตะไคร้ ยูคาลิปตัส กานพลู ออริกาโน ซินนามอน สะเดา กะเพรา เป็นต้น และมีงานวิจัยของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้กำจัดปลวก โดยจะประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน น้อยหน่า สะเดาอินเดีย สาบเสือ หางไหล พริก หญ้าแห้วหมู มังคุด