คำถาม : โลชั่นมะเฟืองในโรตไตเรื้อรัง
  • สามารถใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้นานจะมีผลอย่างไร
  • Date : 29/4/2556 12:38:00
คำตอบ : พบรายงานของหน่วยโรคไต โรงพยาบาลรามาธิบดีว่าการรับประทานมะเฟืองเพียง 1 ผล อาจก่อให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยที่เป็นโรคไต เนื่องจากมะเฟืองเป็นพืชที่มีสารออกซาเลตสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อสารออกซาเลตในมะเฟืองจับตัวกับแคลเซียมที่อยู่ในไต จะกลายเป็นผลึกนิ่วออกซาเลต อุดตันในเนื้อไต และท่อไต ทำให้ไตวายหรือสูญเสียการทำงานไป เมื่อหยุดรับประทาน 3-4 สัปดาห์ อาการดังกล่าวจะค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งภาวะไตวายเฉียบพลันหลังรับประทานมะเฟืองนี้ไม่ได้เกิดกับผู้ป่วยทุกรายที่รับประทาน แต่จะขึ้นกับปริมาณที่รับประทาน และภาวะขาดน้ำในผู้ป่วยร่วมด้วย
               อย่างไรก็ตาม การใช้โลชั่นมะเฟืองเป็นการใช้ภายนอกจึงไม่น่าจะเกิดอันตรายหรือมีผลต่ออาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคไต และการใช้โลชั่นติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ไม่มีอันตรายใดๆ หากเลือกใช้โลชั่นที่มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน และไม่มีสารอันตราย เช่น ปรอท หรือสารที่ทำให้ขาว เช่น ไฮโดรควิโนน เจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงเกินมาตรฐานค่ะ

ค้นจาก :
- มะเฟืองกับภาวะไตวายฉียบพลัน ... หน่วยโรคไต รพ.รามาธิบดี
- ฐาน Pharm : Acute deterioration of renal function induced by star fruit ingestion in a patient with chronic kidney disease