คำถาม : ต้นข้าวสาลีต้องใช้พันธ์อะไรครับ ถ้าจะนำมาปลูกเอง
  • ผมอ่านจากเว็ป http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/knowledgeinfo.php?id=125 ต้นข้าวสาลีต้องใช้พันธ์อะไรครับ ถ้าจะนำมาปลูกเอง กรุณาตอบด้วยนะครับ ถ้าตอบมาที่phongsin1999@gmail.com ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
  • Date : 22/4/2556 12:05:00
คำตอบ : ในรายงานการวิจัยจะกล่าวถึงต้นข้าวสาลี (wheat) ที่ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Triticum aestivum  ซึ่งถือเป็นชนิดเดียวกันทั่วโลก โดยไม่ได้ระบุถึงชนิดพันธุ์ปลูกที่อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ในประเทศไทยมีการส่งเสริมให้ปลูกหลายสายพันธุ์ เช่น สะเมิง1(INIA 66) สะเมิง2 (Sonara64) แพร่60 (#1015) ฝาง60 (UP 262) อินทรี 1(KUHR # 12) และอินทรี 2(KUHR # 6) ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ให้ทนต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงให้สัดส่วนของแป้งและปริมาณผลผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งสายพันธุ์ที่หลากหลายเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นพืชชนิดใหม่ ยังคงใช้ชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกันคือ Triticum aestivum  ดังนั้นหากคุณต้องการปลูกต้นข้าวสาลีก็สามารถเลือกใช้สายพันธุ์ใดก็ได้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกของคุณค่ะ

ที่มา : เว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว:ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง www.smg.brrd.in.th