คำถาม : กลิ่นแอลกอฮอล์จากสารสกัด
  • เป็นผู้บริโภคค่ะ ไปซื้อสารสกัดดอกอัญชันที่ใช้ฉีดผมมา มันมีกลิ่นแอลกอฮอล์ค่อนข้างแรง แบบนี้ปลอดภัย 100% มั้ยคะ หรืออาจมีผลกระทบอะไรต่อเส้นผม ขอบคุณค่ะ
  • Date : 15/4/2556 11:50:00
คำตอบ : แอลกอออล์ถูกนำมาใช้เป็นตัวทำละลายในการสกัดพืชประเภท สารสกัดเหลว (Fluid Extract) ก่อนที่จะนำมาผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ความเข้มข้นที่แน่นอนหรือความแรงโดยทั่วไปคือ 1:1 ( 1 มล. ของสารสกัดเทียบเท่าสารสกัดที่ได้จากพืช 1 กรัม โดยเทียบเท่าน้ำหนักแห้ง ) มักมีแอลกอออล์ 20-60 % แต่รายละเอียดเหล่านี้อาจไม่ได้ระบุที่ฉลากของสเปรย์ฉีดผมเนื่องจากเป็นเครื่องสำอางประเภท "เครื่องสำอางทั่วไป" ซึ่งจะไม่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณสาร จึงแนะนำผู้ใช้สังเกตฉลากของผลิตภัณฑ์ว่าถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานฉลากคือ
-ระบุชื่อ,ประเภท,ชนิดของเครื่องสำอาง
-ชื่อส่วนประกอบสำคัญ
-ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต,วันเดือนปีที่ผลิต
-วิธีใช้,ปริมาณสุทธิ
-คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

               ทั้งนี้ถ้าใช้แล้วเกิดอาการข้างเคียงควรหยุดใช้ทันทีค่ะ

ที่มา : - คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- เทคโนโลยีพัฒนาตำรับเครื่องสำอางและการผลิตขั้นอุตสาหกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล