คำถาม : สารสกัดเปลือกมังคุด
  • 1. การสกัดเปลือกมังคุดด้วยเมทานอลเมื่อได้สารสกัดหยาบแล้วเรานำทำผงต่อปริมาณแซนโทนจะยังคงมีเหลือหรือป่าวค่ะ
    2. แล้วถ้าเรานำผงของสารสกัดไปผสมกับนมแล้วอัดเม็ดจะเป็นอันตรายกับผู้รับประทานหรือป่าวแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าควรรับประทานปริมาณเท่าไร
    3. ถ้านำเปลือกมังคุดไปบีบเอาแต่น้ำแล้วนำน้ำที่ได้ไปทำแห้งแบบฟรีซดรายเลยไม่สกัดจะกินได้หรือป่าวค่ะ แล้วจะเป็นอันตรายหรือไม่

  • Date : 3/12/2555 11:54:00
คำตอบ : 1. ปริมาณแซนโทนก็น่าจะยังคงอยู่ แต่ไม่สามารถตอบได้ว่ามีปริมาณเท่าไร ต้องนำไปตรวจด้วยวิธีทางเคมีในห้องปฏิบัติการ
2. จากรายงานการวิจัยที่อ้างอิง ยังไม่แนะนำให้ใช้สารสกัดเปลือกมังคุดผสมลงในอาหาร ควรระมัดระวังเรื่องความเป็นพิษ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนในเรื่องของขนาดและปริมาณที่ใช้ที่เหมาะสม ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในเครื่องสำอาง และในเปลือกผลมังคุดมีสารกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากแมงโกสติน เช่น แอนโทไซยานิน และแทนนิน ที่อาจเป็นพิษต่ออวัยวะ และระบบประสาทส่วนกลางของร่างกาย มีรายงานความเป็นพิษต่อตับว่า เมื่อฉีดสารแมงโกสตินเข้าช่องท้องหนูขาว ขนาด 200 มก./กก. พบว่าการทำงานของเอนไซม์ในเซลล์ตับ (SGOT, SGPT) ถึงระดับสูงสุดหลังจากฉีดแมงโกสติน 12 ชม. การทำงานของเอนไซม์ทั้งสองนี้จะเพิ่มขึ้นตามขนาดแมงโกสตินที่ให้
3. คำตอบเหมือนข้อ 2 ค่ะ