คำถาม : สารสกัดจากบัวบก
  • อยากทราบกลไลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของสาร Asiatic acid , Aisticoside ที่อยู่ในบัวบกค่ะ รบกวนช่วยหาข้อมูลค่ะ
  • Date : 3/12/2555 11:52:00
คำตอบ : มีรายงานวิจัยว่าสารสกัดเมทานอลจากบัวบก ซึ่งมี asiaticoside 0.18% มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยจะไปเพิ่ม phagocytic index และเพิ่มจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาว