คำถาม : สารพิวรีนในยอดผัก
  • สารพิวรีนที่อยูในยอดผักบุ้ง,ผักกะเฉด,กะถินและผักอื่นๆ ที่ทำให้เกิดกรดยูริคเป็นเก๊า เมื่อนำผักเหล่านั้นมาต้ม,แกงด้วยความร้อนสูงๆ สารพิวรินจะหมดไปหรือไม่,ขอทราบวิธีกำจัดสารพิวรีนออกจากวัตถูอาหารด้วยคะ จากน้องสมหญิง
  • Date : 12/11/2555 13:26:00
คำตอบ : พิวรีนอเป็นกรดนิวคลีอิคชนิดหนึ่งที่ร่างกายสามารถสร้างได้เอง และอีกส่วนรับจากการรับประทานอาหาร โดยร่างกายจะสลายพิวรีนและได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นกรดยูริก แล้วขับกรดยูริกส่วนเกินผ่านทางปัสสาวะ แต่หากร่างกายไม่สามารถขับกรดยูริกออกได้ตามปกติ ก็จะเกิดการสะสมในเส้นเลือด และตกผลึกอยู่ตามข้อกลายเป็นสาเหตุของโรคเก๊าต์ในที่สุด ในการสลายพิวรีนนั้นต้องอาศัยกระบวนการที่ซับซ้อนในร่างกายรวมทั้งต้องการเอ็นไซม์ในกระบวนการหลายชนิด การใช้ความร้อนเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถทำให้พิวรีนสูญสลายไปได้ และยังไม่พบรายงานการกำจัดพิวรีนออกจากอาหารโดยยังคงสภาพเดิมของอาหารไว้ค่ะ