คำถาม : กวาวแครือแดง
  • ผมอายุ 19 ปีผมซื้อกวาวเครือแดง 370 มก. กินได้เกือบ 50 เม็ดแล้วตอนนี้ ผมกินเพื่ออยากให้อวัยวะเพศมีขนาดที่ใหญ่เพิ่มขึ้น ละเพื่อนแก้ปัญหาที่หลั่งเร็ว ผมสามารถกินต่อได้ไหมครับ แล้วจะมีผลอะไรไหมครับ
  • Date : 12/11/2555 13:25:00
คำตอบ : จากรายงานการวิจัยพบว่ากวาวเครือแดงสามารถทำให้สมรรถภาพของผู้ป่วยหย่อนสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นได้ แต่ยังไม่พบรายงานว่าช่วยเพิ่มขนาดขออวัยวะเพศ โดยการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครเพศชายที่มีประวัติว่ามีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอย่างน้อยหกเดือน พบว่าการรับประทานในขนาด 250 มก./แคปซูล วันละ 4 เม็ด เป็นเวลา 3 เดือน ไม่มีผลต่อระดับฮอร์โมน testosterone (ฮอร์โมนเพศชาย) แต่ทำให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น และยังไม่พบความผิดปกติจากการกินในขนาดและระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการใช้กวาวเครือแดงในปริมาณสูงและระยะเวลานาน เนื่องจากมีการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่ากวาวเครือแดงมีแนวโน้มทำให้ระดับของฮอร์โมนเพศชาย (testosterone) ของหนูแรทลดลง และทำให้ค่าเอนไซม์ในตับสูงขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าการรับประทานกวาวเครือแดงในระยะยาวและในขนาดที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อตับได้ อีกทั้งทางสำนักงานฯ ไม่ทราบข้อมูลว่าคุณรับประทานในขนาดวันละเท่าไหร่ กี่แคปซูล คุณจึงควรระมัดระวังไม่ควรรับประทานในขนาดที่สูงเกินกว่าที่แนะนำหรือรับประทานติดต่อกันนานเกิน 3 เดือนค่ะ

Ref : จุลสาร 28(1) โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ