คำถาม : รสสมุนไพร
  • จากตำราสมุนไพร บอกว่า ย่านางมีรสจืดขมแปลว่าอะไรและส่วนไหนที่มีรส
  • Date : 19/10/2555 10:10:00
คำตอบ : ปกติสมุนไพรจะมีรสมากกว่า 1 รส ซึ่งสมุนไพรโดยทั่วไปจะมีรสจืด ส่วนย่านางหากบอกว่ามีรสจืดขม หมายความว่าย่านางมีรสจืดและรสขมค่ะ และย่านางส่วนของสมุนไพรที่ใช้คือใบ เพราะฉะนั้นในที่นี้คือใบย่านางค่ะ