คำถาม : Isoquinolone alkaloid
  • Isoquinolone alkaloid คืออะไร มีโทษหรือประโยชน์หรือไม่
  • Date : 19/10/2555 10:08:00
คำตอบ : Isoquinoline alkaloid เป็นอัลคาลอยด์กลุ่มใหญ่ แอลคาลอยด์ในกลุ่มนี้นำมาใช้เป็นยารักษาโรค เช่น morphine และ codeine จากฝิ่น เพื่อใช้เป็นยาระงับปวด แอลคาลอยด์ในกลุ่มนี้บางชนิดใช้เป็นยาผ่อนคลายกล้ามเนื้อในการผ่าตัด เป็นต้น