คำถาม : เพชรสังฆาต
  • มีคำถามจากแพทย์ผู้ใช้ยาเกี่ยวกับยาเพชรสังฆาต ขอเรียนถามว่า
    1. แคลเซี่ยม ออกซาเลต ในเพชรสังฆาตมีผลกระทบต่อการเกิดนิ่ว หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ่วหรือโรคเกี่ยวกับไต สามารถทานเพชสังฆาตเพื่อรักษาริดสีดวงได้หรือไม่ ?
    2. ถ้าทานเป็นเวลานานจะมีผลกระทบกับอวัยวะหรือระบบการทำงานของร่างกายหรือไม่อย่างไร ?
    3.ในยาตำรับสมุนไพรเพชรสังฆาต ตัวยาอื่นๆ มีผลเสริมฤทธิ์ หรือป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากเพชรสังฆาตอย่างไรบ้าง?

  • Date : 19/10/2555 10:07:00
คำตอบ : 1. จากการศึกษาวิจัยในเพชรสังฆาตยังไม่มีการศึกษาวิจัย ว่า calcium oxalate ในเพชรสังฆาตจะมีผลกระทบต่อการเกิดนิ่วหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ่วหรือโรคเกี่ยวกับไตในการรักษาโรคริดสีดวงทวาร แต่ถ้าผู้ใดเคยมีประวัติมีนิ่ว calcium มาก่อน ก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารหรือสมุนไพรใด ๆ ที่มี calcium oxalate สูง
               2. ถ้าทานเป็นเวลานานจะมีผลกระทบกับอวัยวะหรือระบบการทำงานของร่างกายหรือไม่นั้น มีการศึกษาวิจัยความเป็นพิษทั้งระยะเฉียบพลันและระยะกึ่งเรื้อรังในหนูทดลองพบว่ายังไม่มีความเป็นพิษต่ออวัยวะใด ๆ แต่อย่างไรก็ตามก็ควรตรวจค่าชีวเคมีในเลือดเพื่อดูการทำงานของตับและไต
               3.ข้อนี้จะตอบได้ยากมากเพราะไม่มีใครบอกได้ และการศึกษาวิจัยในหัวข้อ Drug interaction ยังไม่มีคนทำวิจัยเลยค่ะ จึงไม่สามารถตอบได้ค่ะ