คำถาม : สมุนไพรว่านน้ำ
  • อยากทราบเกี่ยวกับการรับประทานสมุนไพรว่านน้ำที่ใช้ในการรักษาโรคลมชักค่ะว่ามีการนำมารับประทานอย่างไรคะมีวิธีการนำมารับประทานอย่างไรค่ะ
  • Date : 12/10/2555 13:26:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยในสัตว์ทดลอง (หนู) ว่าว่านน้ำสามารถต้านการชักได้ แต่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยในคน เลยไม่สามารถบอกขนาดได้ชัดเจน จึงไม่แนะนำให้ใช้ว่านน้ำในคนค่ะ