คำถาม : สมุนไพรรักษาโรคลมชัก
  • อยากทราบว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างที่ช่วยรักษาโรคลมชักได้ (เด็กอายุ 9 ขวบ) เป็นมาแล้ว 4 ปี และหากซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ ขอบคุณมากครับ
  • Date : 12/10/2555 13:25:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีรายงานวิจัยว่ามีฤทธิ์ต้านอาการลมชักได้ มีหลายชนิด เช่น โสม แป๊ะก้วย เห็ดหลินจือ ว่านน้ำ บัวบก พรมมิ ขมิ้น ยี่หร่า เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทดลองในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ข้อมูลในคนยังมีน้อยมาก พบการศึกษาผลของแป๊ะก้วยต่อโรคลมชักแต่ผลที่ได้ยังไม่ระบุแน่ชัดว่าใช้รักษาโรคลมชักได้นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาในอาสาสมัครที่เป็นผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 24-65 ปีไม่พบกรณีศึกษาในเด็ก ดังนั้นในกรณีนี้จึงไม่แนะนำให้รับประทานสมุนไพรเพื่อการรักษาและควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แผนปัจจุบัน