คำถาม : สมุนไพรรักษาโรคลมชัก
  • รบกวนหน่อยนะคะ..คือหนูอยากทราบว่าสมุนไพรอะไรบ้างที่รักษาโรคลมชักได้..แล้วในสมุนไพรตัวนั้น..มีสารอะไรที่เป็นตัวรักษาลมชักค่ะ
  • Date : 12/10/2555 13:14:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีรายงานวิจัยว่ามีฤทธิ์ต้านอาการลมชักได้ มีหลายชนิด เช่น โสม แป๊ะก้วย เห็ดหลินจือ ว่านน้ำ บัวบก พรมมิ ขมิ้น ยี่หร่า เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทดลองในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ข้อมูลในคนมีน้อยมาก
สำหรับสารสำคัญในพืชที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ต้านอาการลมชัก ได้แก่ สาร ginsenosideในโสม สาร bacoside-A ในพรมมิ สาร curcuminในขมิ้น และน้ำมันหอมระเหยในยี่หร่า เป็นต้น