คำถาม : ว่านขันหมากป่ารักษาโรคเก๊าท์ได้จริงหรือไม่
  • ว่านขันหมากป่าหรือว่านขันหมากเศรษฐี รักษาโรคเก๊าท์ได้จริงไหมครับ
  • Date : 5/10/2555 12:20:00
คำตอบ : ว่านขันหมากเศรษฐีที่ถามมานั้นยังไม่ทราบชื่อวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัดแต่เป็นพืชในวงศ์ Araceaeเช่นเดียวกับ ต้นว่านขันหมาก (Aglaonema simplex  Blume)ซึ่งเชื่อว่ามีสรรพคุณด้านอายุวัฒนะและต้านความชรา ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับรักษาโรคเก๊าท์ หรือฤทธิ์อื่นๆ ของว่านขันหมากเศรษฐี