คำถาม : กล้วยมีสรรพคุณช่วยให้ลดปัญหาผมร่วงได้จริงหรือไม่
  • ได้รับคำถามจากประชาชน ถามถึงกล้วยช่วยลดปัญหาผมร่วงได้ ข้อมูลนี้จริง เท็จ อย่างไร และถ้าเป็นข้อมูลที่มีข้อมูลไม่ทราบว่าเป็นกล้วยพันธุ์อะไรที่มีผลช่วยเรื่องผมร่วงได้ดีที่สุด สารออกฤทธิ์ใดในกล้วยที่มีผลช่วยเรื่องผมร่วง เท่าที่หาข้อมูล แต่ไม่มี Reference ที่น่าเชื่อถือ ระบุว่ากล้วยน้ำว้าช่วยชลอผมร่วงได้ เพราะมีวิตามิน บี สูง ขอบคุณครับ
  • Date : 21/9/2555 10:03:00
คำตอบ : สรรพคุณตามตำรายาไทยระบุว่าส่วนลำต้นของกล้วย นำมาทากันผมร่วง และทำให้ผมขึ้นได้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีงานวิจัยการใช้ส่วนผลแก้ปัญหาผมร่วงค่ะ

Ref : สมุนไพรไม้พื้นบ้าน เล่ม 1