คำถาม : ยอ
  • ยอมีประโยชน์อย่างไร
  • Date : 21/9/2555 10:01:00
คำตอบ : ยอ (Morinda citrifolia  L.) สรรพคุณแผนโบราณใช้ ใบ แก้ท้องร่วง ขับลม บำรุงธาตุ ผล แก้อาเจียน ขับลม บำรุงธาตุ เมล็ด ใช้เป็นยาระบาย เปลือก ใช้เป็นยาฝาดสมาน การทดลองทางวิทยาศาสตร์พบว่ามีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ระงับความเจ็บปวด และฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน การทดลองทางคลินิกพบว่ามีฤทธิ์ระงับอาการอาเจียนจากโรคมาลาเรีย ยอสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มได้แต่ไม่ควรให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตทานเนื่องจากมีปริมาณโพแทสเซียมค่อนข้างสูง